APPLICATIES

Spectroscopie kent een breed scala aan applicaties, zoals te zien is in onderstaande, niet volledige, map. Van de minder bekende FT-IR meting van lipidestructuren in huid (van belang voor geneesmiddelen die aangebracht worden op de huid, alsmede voor huidveroudering) tot de veel gebruikte bepalingen van RON en MON in brandstoffen. Grote voordeel van spectroscopische technieken is dat ze realtime toepasbaar zijn op allerlei materialen (niet-destructief) en allerlei locaties (off-line, at-line, in-line en on-line); identificatie en kwantificatie.  Check de map met applicaties. Op regelmatige basis zullen er nieuwe applicaties worden toegevoegd.