PerkinElmer

Een krachtige en modulaire FT-IR

De Frontier van PerkinElmer is een krachtige en eenvoudig aan te passen FT-IR die daarmee breed inzetbaar is voor talrijke toepassingen. Een groot arsenaal aan modulaire sampling methoden van Harrick Scientific Pike, Specac en PerkinElmer zelf, biedt de flexibiliteit om vrijwel alle materialen te meten: vaste stoffen, vloeistoffen, poeders en pasta's. Wisselen van accessoires kan snel plaatsvinden, zodat het instrument maximaal inzetbaar is.

 

Spectrum 10 instrumentcontrole en datamanagement software faciliteert de gebruiker om eenvoudig data te verzamelen en verwerken. Van monsteridentificatie, kwantitatieve analyse tot geavanceerde toepassingen, de software stelt u in staat om te focussen op wat het belangrijkste is: resultaten.

 

De speciale ES (Enhanced Security) versie van Spectrum voldoet aan 21 CFR Part 11, een verplichting voor farmaceutische bedrijven. Om volledig aan de richtlijn te voldoen, krijgen alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot de FT-IR. Ook levert de software een volledig audit trail.