Validatie

De impact van uw metingen vragen om validatie

 

Uw metingen in het lab of op de procesvloer hebben grote waarde én grote impact. U kunt bijvoorbeeld vaststellen dat in het productieproces de waarde die u meet niet meer overeenkomt met de specificaties. Een meting met consequenties. U moet dus van die meting op aan kunnen. U moet kunnen vertrouwen dat de analyser doet wat die behoort te doen. Dat is het terrein van valideren. Hierbij draait het in essentie om hoe accuraat is de meting (hoe goed komt de meting overeen met de echte waarde) en hoe reproduceerbaar is die. Validatie levert het bewijs dat uw analysemethode consequent voldoet aan de gestelde specificaties.

 


Anadis biedt diverse diensten om de juistheid van analyseresultaten te waarborgen voor laboratoria die vallen onder bijvoorbeeld GLP-, GAMP- of FDA-richtlijnen. De belangrijkste bestaat uit een serie van drie testen: installatie (IQ), operationeel (OQ) en validatie (PQ). Herhaling hiervan is vereist na elke vorm van onderhoud.

 

Voor UV/Vis instrumenten biedt Anadis de validatie aan conform de EU Pharmacopoeia 5.2 met gecertificeerd referentiemateriaal van Starna. Voor FT-IR vindt de validatie plaats met behulp van gecertificeerd referentiemateriaal van het National Physical Laboratory.