Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Anadis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Anadis of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Anadis.
 
Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:
 
Anadis
Guadeloupestraat 30
1339ME, Almere
T: +31(0)36-5214190
F: +31(0)36-5214428

 
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Anadis geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.